Od czego jest zależna poprawna praca osadnika wstępnego?

W większej części oczyszczalni, po usunięciu piasku w osadnikach wstępnych musi być zapewniona właściwa ilość czasu przetrzymywania w osadniku ścieków oraz powinny być także zminimalizowane turbinalne zaburzenia, czyli zagwarantowana być stosownie niewielka prędkość przepływu.
Drugim niezwykle istotnym zadaniem osadnika wstępnego jest usuwanie pływających w ściekach zawiesin, które są lżejsze od wody, czyli części pływających zawiesin, jakie nie zostały wcześniej oddzielone w Urządzeniach, poprzedzających osadnik wstępny.

działka rekreacyjne

Autor: Metrohouse & Partnerzy S.A.
Źródło: Metrohouse & Partnerzy S.A.
Chodzi tutaj głównie o piaskowniki napowietrzane lub o wydzielone odtłuszczacze. Cząstki te unoszą się w stronę powierzchni ścieków i tworzą tzw. kożuch.

Jeśli chcesz uzyskać uzupełniające dane na prezentowane zagadnienie, to przydatne do tego okażą się praktyczne materiały (http://www.raj-international.net/dzwiekowe-systemy-ostrzegawcze/), które odnajdziesz tutaj. Sprawdź to!

Sedymentacja wstępna może mieć wpływ na późniejszy przebieg procesu oczyszczania ścieków. W poprawny sposób eksploatowany osadnik ma dobry wpływ na kolejne etapy oczyszczania oraz odpowiednią pracę obiektów przed oraz za osadnikiem.

centrala przeciwpożarowa

Autor: D+H
Źródło: D+H
Zapewniają one właściwą pracę takiego elementu. Wydajność działania osadnika zależy m.in. od czasu przytrzymywania ścieków, obciążenia hydraulicznego powierzchni, typu ścieków, temperatury czy też rodzaju zawiesin. Dla osadników obciążenie hydrauliczne ma wynosić 0,8 do 4,0 m/m h – w zależności od kształtu osadnika oraz urządzenia, które jest za nim zamontowane. Zawiesiny, jakie mają znaczną konsystencję, opadają o wiele szybciej niż te, które są nieciężkie. Zawiesiny mające nieregularny kształt opadają stosunkowo wolno z powodu większy opór tarcia. Kształt, rozmiary oraz gęstość cząsteczek jest zależna m.in. od systemu kanalizacyjnego oraz od rodzaju procesów, jakie poprzedzają sedymentację wstępną. Mechanizmy wstępujące przed osadnikiem podobnie jak pompowanie czy też rozdrabnianie, zmniejszają zdolność zawiesiny do sedymentacji.

Jeżeli chodzi o aspekt temperatury, to warto dodać, że te wysokie posiadają wpływ na obniżanie prędkości sedymentacji, gdyż posiadają wpływ na gnicie ścieków. Udział łatwo rozkładalnych ścieków przemysłowych, które mogą zużywać tlen, także ma wpływ na przyspieszanie gnicia ścieków.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*