Kogo należy powiadomić, jeżeli odnajdziemy niewybuch?

Są żołnierze, którzy w swojej pracy napotykają się z niewybuchami. Taka amunicja jest nieprzewidywalna. Może w każdej sekundzie wybuchnąć. Przypadkowe osoby, które spotkają na swojej drodze taki niewybuch, nie mogą go dotykać.

Do tego jest specjalny oddział wojskowych, którzy mają odpowiednie szkolenie i właściwe umiejętności.
fototapety

Autor: Zucker Kommunikation
Źródło: http://www.flickr.com
Każdy patrol saperski jest pododdziałem podległym najważniejszemu dowódcy. Kluczowym zadaniem patrolu saperskiego jest rozpoznawanie interwencyjne przedmiotów niebezpiecznych wojskowego pochodzenia, które zgłaszane są przez policję, Straż Pożarną czy też komendy militarne. Gdy patrol otrzyma zgłoszenie o niebezpiecznym przedmiocie w szkole czy też w zabudowaniach przemysłowych, ma 24 godziny na realizację tego zgłoszenia. Jeżeli jednak rzecz nie jest pilna, czas ten to 72 godziny od godziny zgłoszenia. O tym, w jaki sposób ma być realizowane zgłoszenie decyduje dowódca tego patrolu. Do czasu przyjazdu patrolu, Policja odpowiada za ochronę znalezionego niewybuchu. Osoba, która odnajdzie niewypał, powinna ten fakt zgłosić odpowiednim jednostkom. Może to być Policja, Straż Graniczna czy Siły Zbrojne – jeśli niebezpieczny przedmiot został znaleziony na terenie będącym pod ich zarządem.
Potem odpowiednie organy przekazują tego typu zgłoszenie dyżurnemu oficerowi komendy wojskowej, w jakiej jest odpowiedni patrol. Oficer dyżurny po dostaniu zgłoszenia, musi je zaewidencjonować i o tego typu fakcie powiadamia dowódcę patrolu saperskiego. Patrol wykonuje tego typu zgłoszenie w zgodzie z przyjętym priorytetem. Może to być tryb zwyczajny lub ( konstrukcje ze stali kwasoodpornej ) pilny. Saperzy interweniują bardzo często. W samej stolicy są dni, kiedy patrol wzywany jest 2-3 razy dziennie.

Może wydarzyć się, że w czasie robót budowlanych robotnicy trafią na groźne znalezisko. Istotne jest, aby przewożenie groźnych przedmiotów działo się w świetle dziennym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*