Jaki kroki należy poczynić zanim rozpocznie się budowę nowej budowli

Każdy dom będzie tak trwały jak jego podwaliny. Żeby móc stworzyć fundament musimy najpierw zbadać grunt. Dane, które otrzymamy po zbadaniu gruntu umożliwią nam wyznaczenie obciążeń, co z kolei jest bazą do należytego zaprojektowania fundamentów budowli. Jednakże zdarzają się grunty, jakie są mało zwarte albo słabe

.

grunt

Autor: Dimitris Siskopoulos
Źródło: http://www.flickr.com

Posadowienie domu na takim terenie możliwe jest po uprzednim wzmocnieniu . W zależności od wielkości domu jak też obciążeń, które wywiera na podłoże, stosuje się rozmaite metody wzmocnień.

Pierwszym sposobem na wzmacnianie gruntów piaskowych pod małymi i lekkimi budynkami jest nawilżanie podłoża niewielką ilością wody i bicie go ubijakami mechanicznymi czy ręcznymi. Kiedy nośność gruntu jest zbyt mała, zaś wynika to z nadmiernej wilgotności gruntu, to możemy zagęścić go żwirem bitymi warstwami. Zagęszczanie gruntu tą metodą wymaga zrealizowania hermetycznych ścian naokoło zagęszczonego odcinka. Więcej na .

Słabe podłoża miałkie można zagęścić iniekcjami z zaprawy cementowej (można zastosować również inne spoiwa budowlane – szczegółowe informacje). Do tegoż celu wbija się na stosowną głębokość w podłoże stalowe rury, do których przewodami z gumy doprowadza się pod dużym ciśnieniem płynną zaprawę cementową. Zaprawa ta zapełnia przestrzenie międzycząsteczkowe w podłożu, zwiększając jego szczelność jak też odporność. W analogiczny sposób wzmacnia się grunty metodami chemicznymi, wprowadzając do gruntu związki mieszczące szkło wodne bądź polimery.

zagęszczanie gruntu

Autor: Tomasz Lewicki
Źródło: http://www.flickr.com

Wzmacnianie gruntów sposobem Jet Grounting (więcej u źródła). Strategia ta polega na mieszaniu gruntu z zaczynem normującym wtłaczanym strumieniowo pod dużym ciśnieniem (300 bar). Możemy w tenże sposób wzmacniać wszelkiego rodzaju grunty: organiczne, namuły, luźne piaski o różnej granulacji a także plastyczne grunty ścisłe. Zastępuje pale. W pierwszym etapie wzmacniania, żerdzią wielkości 88,9 mm, drąży się grunt do głębokości założonej w projekcie. W czasie nawiercania wykorzystuje się płuczkę wodną czy bentonitową. Ciecz tłoczona pod ciśnieniem o wiele upraszcza drążenie. Po osiągnięciu wymaganej głębokości zaczyna się strumieniowe tłoczenie zaczynu przez dysze umieszczone w spodniej części żerdzi. W trakcie zastrzyków zagęszczanie gruntu jest rozdrabniany oraz mieszany z zaczynem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*