Zastosowanie ciepłomierzy i podzielników ciepła podczas wyliczania zużycia ciepła w lokalach spółdzielczych czy też wspólnotach.

Mamy czas grzewczy, a znaczy to, że w niejednej spółdzielni mieszkaniowej bądź wspólnocie uskuteczniane będzie rozliczenie zużycia ciepła, bo wielu zarządców nieruchomości robi to właśnie w czasie okresu grzewczego. W Polsce w bardzo wielu konstrukcjach użytkowane są inaczej zwane podzielniki kosztów ogrzewania. Podzielniki to sprzęty służące do podzielenia kosztu ogrzewania całego domu na osobnych lokatorów proporcjonalnie do ilości ciepła pobieranego przez ich urządzenia grzewcze czyli grzejniki.

Ciepłomierze

Źródło: bmeters.pl

Stosowanie podzielników zamiast ciepłomierzy narzucone zostało poszukiwaniem sposobu rozliczeń kosztów eksploatowania ciepła w budynkach posiadających wspólne i nie raz w liczbie większej aniżeli jeden, piony instalacji centralnego ogrzewania. Te stare pod względem instalacji centralnego ogrzewania struktury budynków, właściwie udaremniają założenie ciepłomierzy, jedynymi metodami rozliczenia była w zasadzie opłata ryczałtowa związana z metrażem lokum lub mieszkania.

Zastosowanie podzielników zamieniło ów stan rzeczy ale oczywiście zrodziło też serię niejasności co do metod pracy podzielników i pomyłek z tym związanych (zobacz tutaj). Wyliczenie kosztów ogrzewania powierzchni w podparciu o wskazania indywidualnego ciepłomierza prawdopodobne jest tylko wtedy, kiedy w każdym lokalu w kamienicy jest odrębna sieć rurociągów dołączonych do grzejników, która ma jedyne wejście (polecamy futka metalowa) i jedno wyjście łączące je z instalacją centralnego ogrzewania w budynku. Ów zorganizowanie instalacji c.o. bywa używany w segmentach nowych lub podporządkowanych remontowi generalnemu. Ciepłomierze podporządkowują się konieczności zaaprobowania rodzaju i legalizacji.

ognisko

Autor: cuatrok77
Źródło: http://www.flickr.com

W razie niepewności dotyczących prawidłowości ich wskazań, mogą być zgłaszane do ekspertyzy w okręgowych urzędach miar. W rzeczywistości rozliczanie ciepła z wykorzystaniem podzielników kosztów wygląda tak że w dniu rozliczenia ciepła zapisuje się wskazania wszelakich podzielników w budowli oraz wskazanie ciepłomierza na przyłączu energii cieplnej budynku. Wskazanie podzielników dla konkretnego lokalu, a też pomieszczenia przelicza się poprzez współczynnik korygujący, mający na celu uwzględnienie np. narożnego usytuowania lokalu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*