Sprawdzenie gruntu przed zbudowaniem domu to konieczność. Ta czynność musi być obowiązkowa

Niewątpliwie nie da się porządnie zaprojektować fundamentów, jeżeli nie jest przetestowany grunt, na którym chcemy coś budować.

Trzeba o tym nie zapominać i z pewnością sprawdzić zagęszczenie gruntu, zwłaszcza kiedy nasi sąsiedzi skarżą się na te kłopoty. Zrobienie badań podłoża gruntowego przeprowadza inżynier geotechnik bazując na badaniach, które przeprowadza w terenie. Często tego typu pomiary są uzupełnione przez badania laboratoryjne.

Wyznaczający budowę mówią zazwyczaj, że niewielkie budynki, dające na podłoże niewielkie obciążenia, a w końcu do takich na pewno należą domki jednorodzinne, nie są warte robienia badań geotektonicznych. Ponadto, tego rodzaju potrzeby nie określabezsprzecznie Prawo budowlane, wobec którego projekt budowlany musi posiadać wyniki badań geologiczno-inżynierskich, jak również agrotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych zależnie od potrzeb. Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej budynki jedno czy dwukondygnacyjne przypisuje się w pierwszej kategorii agrotechnicznej. Posiada ona niewielkie konstrukcje budowlane w prostych warunkach gruntowych.

budowa

Dla tego typu więc wystarcza jakościowe określenie właściwości gruntów. Nie ma więc jasnego i jednoznacznego przepisu, który nakazywałby inwestorowi przeprowadzenie badania gruntu. Równocześnie, wiele urzędów wydających pozwolenia na budowę nie zobowiązuje nawet przedstawiać wraz z projektem budowlanym dokumentacji badań podłoża gruntowego. Nośność znacznej liczby gruntów w Polsce klasyfikuje się jako możliwa do bezproblemowego budowania domów jednorodzinnych. jednak kłopoty tych, którzy zbudowali domy na niesprawdzonym podłożu, wskazują, iż na pewno lepiej wiedzieć które grunty występują na działce pod zabudowę. W przeciwnym wypadku skażemy się na wzmacnianie podłoża, a nie wiadomo, czy w ogóle przyniesie to rezultaty. Wszystko bowiem jest zależne od tego, z jakimi gruntami mamy do czynienia i czy wzmacnianie podłoża coś pomoże.

Na których więc gruntach budowa – firma budowlana kraków jest niemożliwa? Bardzo kiepskim podłożem są też grunty nasypowe, a więc tego rodzaju, które zostały przez człowieka przesunięte z miejsca swojego naturalnego występowania i złożone bez zagęszczenia. Grunty takie z trudnością poddają się procesowi zagęszczania, zaś w kontakcie z wodą opadową zbyt prosto się uplastyczniają. Z tego względu, podłoże z tego typu gruntów jest zupełnie niedobre pod budowę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*