Znaczenie regularnych inspekcji budynków dla ich stanu technicznego i bezpieczeństwa mieszkańców.

Każdy budynek, czy będzie to mieszkalny blok, czy też hala fabryczna, musi systematycznie przejść okresowe kontrole techniczne. Zresztą będzie tego wymagać budowlane prawo, nakładające na osoby opiekujące się budynkiem wykonywanie takich działań. Jedynie w budownictwie jednorodzinnym takiej konieczności nie ma, choć dla własnego bezpieczeństwa warto również systematycznie sprawdzać stan swojego budynku.

Inspekcje oraz kontrole budowlane mają na celu głównie utrzymanie należytego stanu technicznego domu, będzie się to także wiązać z jego wyglądem zewnętrznym. Podczas takich inspekcji zapisuje się wszystkie zauważone usterki i awarie, które w dalszej kolejności można uwzględnić w planach remontowych na najbliższy okres czasu. Kontrole okresowe muszą być wykonywane przez ludzi mających do tego odpowiednie uprawnienia – nie może to być przypadkowy pracownik spółdzielni. Dzięki temu będzie się pewnym, że wszystko zostanie dokładnie sprawdzone, a żadna istotna wada nie będzie pominięta. Zapoznaj się z ofertą: obsługa techniczna nieruchomości

Instalacje w nowoczesnych budynka

Autor: Jim Linwood
Źródło: http://www.flickr.com

Utrzymywanie techniczne budynków pełni ogromną rolę dla ich żywotności i sprawnego funkcjonowania. Dzięki systematycznym kontrolom wszystkie wady da się zlokalizować szybko, a co ważniejsze, także szybko je zreperować. Podczas kontroli konieczne jest sprawdzenie stanu technicznego wielu elementów.

Aby rozwijać się w wybranym dziale – kontynuuj (https://domanski.com.pl/oferta/) nowych interesujących treści w wielu postach. Wejdź w ten link i czytaj do woli.

W pierwszej kolejności pod uwagę jest brany stan zewnętrznych elewacji, czyli tynków, powłok malarskich, a także balkonów, balustrad i gzymsów. Kolejna kontrola powinna dotyczyć dachu i rynien, a także przyłączy instalacyjnych. Na zakończenie trzeba we wszystkich mieszkaniach skontrolować wszystkie instalacje, czyli w przypadku doprowadzania gazu szczelność przewodów, a przy prądzie parametry uziemienia. Autor:

To główny zakres prac, jakie zawierać musi okresowa obsługa techniczna budynków, ale mniej ważnych jeszcze znalazłoby się parę. Po każdej bez wyjątku kontroli powstać musi szczegółowy protokół ze zrealizowanych technicznych bada, a wady, jakie zostały znalezione podczas kontroli należy w miarę szybko naprawić.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*